Právo?
Jste na správném místě.

Nejsme levní.
Proto si můžeme dovolit se Vašim případům opravdu věnovat
a ujistit se, že jsme pro Vás udělali to nejlepší.
Případy klientů neřešíme jako při pásové výrobě,
hledáme individuální řešení.

Naše služby

Obchodní právo

 • spory v obchodněprávních věcech
 • smlouvy
 • založení obchodních společností 
 • převody podílů 
 • likvidace společností 
 • ochranné známky, průmyslové vzory, cenné papíry

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení 
 • zastoupení poškozeného 
 • vymáhání náhrady škody

Občanské právo

 • zastupování v soudních řízeních
 • náhrada škody 
 • ochrana osobnosti 
 • dědictví

Nemovitosti

 • smlouvy, prodej, nájem
 • úschovy
 • spory o vlastnické právo
 • stavební řízení, katastr nemovitostí 

Zaměstnávání cizinců

 • zaměstnanecké karty
 • agenturní zaměstnávání 
 • kontroly inspektorátu práce

Zdravotnické právo

 • náhrada při poskytování lékařské péče
 • smlouvy o poskytování lékařské péče
 • informační povinnost

Ústavní právo

 • ústavní stížnost 
 • stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva 
 • zastoupení v řízení před Ústavním soudem
 • zpracování analýz souladu předpisů s ústavním pořádkem

Právo ochrany a péče o zvířata

 • smlouvy
 • zastoupení subjektů zabývajících se ochranou zvířat
 • spory o náhradu škody
Nenašli jste, co jste hledali, nebo si nejste jistí, zda Vámi poptávanou službu poskytujeme?
Ozvěte se nám, poradíme si s lecčím a řešení najdeme i v jiných oblastech práva. A pokud společně dojdeme k závěru, že ne,
doporučíme Vám vhodného odborníka z řad našich kolegů.

Naše služby
nabízíme
od 3.000 Kč

Cenu právních služeb s klientem sjednáváme individuálně, a to po zhodnocení okolností případu. O ceně Vás informujeme před započetím poskytování služeb a vždy budete vědět, za co platíte.
Cenu za právní služby je možno sjednat různými způsoby, např. jako:

CENA ÚKONOVÁ
pevnou částkou za jednotlivé právní úkony

CENA PODÍLOVÁ
procentní sazbou z vymožené částky

HODINOVÁ SAZBA
dle časového rozsahu poskytovaných právních služeb, hodinová sazba u nás činí 3.000 Kč

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
u dlouhodobě spolupracujících klientů je možné stanovit odměnu paušální částkou

Náš tým

Zakládáme si především na precizní práci pro klienta. Při práci nespěcháme, naopak každému případu dáváme veškerý potřebný čas. Náš klient se na nás může obrátit s čímkoliv. Víme, že klienti často neví, co vlastně jejich právní situace obnáší. Proto věnujeme čas nejen tomu, abychom klientův případ řešili, ale také tomu, abychom klienta do věci, pokud o to má zájem, zasvětili a vše potřebné mu vysvětlili. Díky tomu klient může pochopit, v jaké je situaci, očekávat, co v případu nastane a taky chápat jeho další vývoj. Nejsme tak pouze smluvní partneři, ale průvodci světem práva. Spokojený klient je totiž vždy také informovaný klient. Druhým hodnotovým pilířem je spokojenost našeho týmu. Práci děláme tak, aby nás bavila, v týmu komunikujeme, podáváme si zpětnou vazbu a snažíme se neustále zlepšovat, a to nejen profesně, ale i jako lidé. Našich zaměstnanců si vážíme a snažíme se pro ně vytvářet kvalitní pracovní prostředí.

Mgr. Jan Vytřísal

advokát, partner

 • Specializuje se na obchodní spornou agendu a trestní právo.
 • V kanceláři má na starosti obchodní vedení.
 • Hovoří také anglicky a francouzsky.

Honza v roce 2018 absolvoval právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, už při studiu se soustředil na právo občanské, obchodní a trestní. Z občanského zákoníku dokáže citovat paragrafy z paměti a obzvlášť při zastupování klienta před soudem se mu to velice hodí. Nebojí se konfrontací, a ačkoliv jeho zásadami jsou slušnost a zdvořilost, pokud cítí bezpráví, nebere si servítky. Honza disponuje vytříbenými rétorickými schopnostmi zušlechtěnými v rámci devítileté práce moderátora a redaktora v rádiu. Kromě zastupování klientů před soudy a komunikace s klienty ohledně jejich případů v kanceláři určuje obchodní směřování, jeho knihovna tak čítá nejen právnickou, ale i psychologickou či manažerskou literaturu. Mimo advokacii se angažuje také v politice a pokud zbyde čas, i na akademické půdě. Hlavní je pro něj však rodina, se kterou svůj čas tráví nejradši. Ve volném čase chodí po horách, sbírá mince, investuje do Lega, a vždy ocení dobré pivo.

Mgr. Gabriel Kožík

advokát, partner

 • Specializuje se na smluvní obchodní a občanskoprávní agendu.
 • V kanceláři je pracovním motorem.
 • Hovoří také slovensky a anglicky.
Gabo v roce 2016 absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesní záběr je velmi široký, poradí si s právními problémy z rozličných oblastí práva, od práva občanského, obchodního, přes právo rodinné, trestní, až k právu správnímu či ústavnímu. Jeho specialitou jsou však smlouvy. Klientům napíše smlouvu jakéhokoliv druhu, vysoce komplexní dokument o desítkách stran zohledňující možné i nemožné, jakož i smlouvu jednoduchou a maximálně se vyhýbající právnímu jazyku, aby byla všem srozumitelná a maximálně jasná. Je neúnavný pracant a rád řeší věci s předstihem, aby nezůstalo cokoliv nedodělaného. Kombinace široké znalosti práva, praktického přístupu a neúnavnosti z něj tak činí ideálního průvodce světem práva pro jakéhokoliv klienta. Gabo pak ve volném čase ocení především čas s rodinou. Odreaguje se u dobré videohry nebo lehké turistiky. O víkendu ho však můžete potkat i v lese svírajíc řetězovou pilu při boji s kůrovcem.

Mgr. Michaela Vytřísalová

advokátní koncipient

 • Specializuje se na trestní právo, právo ochrany zvířat a likvidace společností.
 • V kanceláři je pravou rukou při vyhledávání informací a tvorbě právních podání.
 • Hovoří také anglicky.

Míša v roce 2022 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nejraději se věnuje trestnímu právu, na které se specializovala již při studiu. Při hodnocení případu a sepisu dokumentů je vysoce perfekcionistická a dokud si není jistá precizností své práce, nemá ji za dokončenou. Má zkušenosti v oblasti insolvencí a likvidací společností, které v kanceláři vede. Nevadí jí administrativa, a proto si rychle poradí s jakoukoliv tabulkou či formulářem, čímž svým kolegům výrazně ulehčuje pracovní život. V neposlední řadě se také věnuje právu ochrany zvířat, což pramení z její lásky k nim a přírodě vůbec. I ona nejraději tráví čas s rodinou, ideálně na výletě v přírodě. Ve volném čase ráda čte, maluje a ocení dobrý seriál.

Proč oslovit advokáta

Advokát je odborník na právní poradenství. Je běžné, že si lidé sepisují smlouvy “na koleni” nebo hledají jednoduchá řešení, aby ušetřili tisíce korun za právní služby. Takový přístup je velmi krátkozraký. Právní řád skrývá mnohé nástrahy, které nemusí být zřejmé na první pohled. Kdo si tak např. sepíše smlouvu sám dle vzoru z internetu, možná ušetří několik tisíc na odměně advokáta, možná jej ale brzy potkají potíže, kterým se mohl vyhnout, kdyby přece jen advokáta oslovil. Takoví klienti jsou pak často nuceni advokáta oslovit až s problémem, který vznikl proto, že jej neoslovili dříve. Většinou se řešení takových problémů značně prodraží oproti částce, kterou by stačilo vynaložit původně. Jednoduše řečeno, zaplatit si advokáta je jako prevence a prevence se vyplácí. Je to podobné, jako lékařská péče. Sice v Česku máme veřejné zdravotní pojištění, v důsledku však za zdravotní služby také platíme. Pokud půjdeme k lékaři na preventivní prohlídku, lékař nám poradí, jak se vyhnout zdravotním problémům. Možná také nějaký problém odhalí, ale třeba jen v zárodku. Tak či onak bude stále vysoká šance problém vyřešit a vyřešit jej levně a efektivně. Pokud přijdeme k lékaři až po dlouhém přemítání o bolesti v zádech, bude léčba nákladná a nemusí být ani úspěšná.

Kde nás najdete

Jezuitská 582/17
602 00 Brno-střed
Česká republika

+ 420 777 366 857

info@iustoria.cz

po-pá 8:00-16:00

Napište nám

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek