Právo ochrany a péče o zvířata

Zvířata patří do našeho života odjakživa, v dnešní době jsou také mnohá z nich již brána jako domácí mazlíčci. V důsledku toho může docházet k nejrůznějším situacím, které je nutné řešit právní cestou. Jednou z nich je vlastnictví zvířete, sepíšeme pro Vás tedy kupní či darovací smlouvu. V případě, že máte například chovného pejska, kterého chcete za poplatek nechat nakrýt fenku, vyhotovíme Vám smlouvu o krytí. Pokud Vám vznikne škoda, která může vzejít z různých důvodů (např. koupené zvíře není zdravé, má dědičnou chorobu, jež nebyla při koupi uvedena, neodpovídá standardům plemene), vyřešíme za Vás i její uplatnění a následné vymáhání. Dále Vás též zastoupíme v jakémkoli řízení týkajícího se ochrany zvířat.

Příklad standardně poskytovaných služeb

kupní či darovací smlouva

smlouva o krytí

spory o náhradu škody

zastoupení subjektů zabývajících se ochranou zvířat

Relevantní právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon č. 246/1992 Sb., zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek