Právní poradenství

Právní poradenství má široké spektrum a zabírá různé oblasti života a podnikání. Naším cílem je Vám vše podrobně vysvětlit, upozornit na možná rizika či scénáře vývoje dané situace a pomoci odbourat stres a nejistotu a postarat se o to, aby bylo vše v pořádku.

 

S čím vám poradíme?

 • Jak založit či registrovat firmu 
  (volba správné právní formy, registrace firmy, získání povolení a splnění dalších právních požadavků pro podnikání)

 • S otázkami, které se týkají práv akcionářů a společníků a ochranou jejich zájmů 
  (výkon hlasovacího práva, výplata dividend, informovanost a přístup k informacím)

 • Jak vyřešit otázky ohledně zvířat
  (které se mohou týkat správného zacházení se zvířaty, jejich práv, škod způsobených zvířetem nebo naopak pokud je poškozeno samo zvíře kvůli jednání jiné osoby a Vy máte právo na náhradu)

 • Jak projít insolvenčním řízením 
  (provedeme Vás celým procesem, poskytneme Vám odborné poradenství, připravíme a podáme insolvenční návrh a zastoupíme Vás v jednáních s dlužníkem či věřiteli)

 • Jak správně uchopit práva a povinnosti ve vztahu ke stavebnímu projektu 
  (porozumění a dodržování stavebních předpisů a nařízení, získání stavebního povolení, splnění regulačních požadavků, dodržování stavebních norem, otázky spojené s nájemními právy a odpovědností za škody, dodržování smluvních podmínek a platebních závazků)

 • Jak obstarat dotace 
  (pomoc s identifikací vhodných zdrojů dotací, přípravu a podání návrhu na dotace, správu získaných dotací, podávání zpráv o použití dotací, nastavení podmínek spolupráce s jednotlivými objednateli)

 • Jak správně zvládnout administraci veřejných zakázek 
  (příprava a publikace výzvy k podání nabídek, vyhodnocení nabídek, uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem a dohled nad plněním smlouvy)

 • Jak správně nastavit parametry spolupráce s vašimi obchodními partnery a zákazníky 
  (týká se především odběratelsko-dodavatelských vztahů, ale i nájmů nebo akvizic)

 • Jak správně pochopit a dodržovat zákony o on-line reklamě a marketingu 
  (včetně zákonů týkajících se spamu a falešné nebo zavádějící reklamy, dotěrného obtěžování a nekalé soutěže obecně)

 • Jak si poradit s otázkami na dostupnost a použitelnost webových stránek

 • S řešením otázek týkajících se zaměstnanců 
  (uzavírání a ukončování pracovních smluv, dodržování a vymáhání pracovních práv a povinností, zastupování před inspektorátem práce a další)
Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1
email1

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek