Obchodní právo

Obchodní právo je širokou oblastí shrnující právní problematiku začátku podnikání, jeho průběhu, i jeho případného konce. Obzvlášť průběh existence podnikatelského subjektu může být právně velmi pestrý, čítá přípravu dodavatelských smluv, ale i vedení sporů s bývalými obchodními partnery, ve vztahu s nimiž ani psaná smlouva nemohla předejít konfliktu. Specifickou oblastí je také insolvenční řízení v případě úpadku – ať už klienta či jeho obchodního partnera nebo protistrany. V rámci obchodního práva řešíme také zajištění potřebných povolení, koncesí apod., v neposlední řadě také přihlášení patentů či ochranných známek.

Příklad standardně poskytovaných služeb

založení společnosti s ručením omezeným

převody podílů ve společnosti

kompletní likvidace společnosti

smluvní dokumentace

obchodněprávní spory

ochranné známky a patenty

Relevantní právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek