Nemovitosti

Komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí spočívá zejména v poradenství při prodeji či koupi nemovitostí, ale též při nájmu bytu či domu, k čemuž Vám na míru vyhotovíme kupní, darovací či nájemní smlouvu. Pro účely převodu vlastnického práva sepíšeme návrh na vklad do katastru nemovitostí a připravíme úschovu. V případě vzniklého sporu ohledně nemovitosti jsme připraveni Vás v řízení zastoupit, činit potřebné návrhy a podávat opravné prostředky. V neposlední řadě Vás provedeme též stavebním řízením, během kterého vyřídíme stavební povolení a zastoupíme Vás v souvisejících řízeních.

Příklad standardně poskytovaných služeb

sepis či kontrola smluv – kupní, darovací, nájemní smlouva

převody nemovitostí, věcná břemena, návrhy na vklad do katastru nemovitostí

zastoupení ve sporných řízeních

stavební řízení

Relevantní právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek